با دستگاه آب مقطر ساز میتوان آب شهری را دوبار تقطیر و به آب مقطر پزشکی تبدیل کرد

آب مقطر ساز

هیچ محصولی یافت نشد.