دستگاه های چرخشی اینسترومنت برای ایجاد تراش روی دندان استفاده می‌شوند