دستگاه‌های اصلی هر مطب و کلینیک دندانپزشکی مانند یونیت دندانپزشکی ،کمپرسور و … هستند.